header4

Energie

Wij werken zo energiezuinig mogelijk. We gebruiken onze energie zo efficiënt mogelijk. Reststromen zoals warmte en CO2 worden gebruikt voor de teelt. Daarnaast beschikken we over een Warmte Kracht Koppeling (WKK) die energie, warmte en CO2 opwekt. Deze heeft als brandstof aardgas.

Biomassaketel

biomassa installatieIn 2016 zijn we een onderzoek gestart naar de haalbaarheid om het bedrijf met een biomassaketel te gaan verwarmen. Na uitvoerig onderzoek is besloten het bedrijf verder te verduurzamen, en gaan we in 2018 een biomassaketel plaatsen. Deze zal per begin 2019 in bedrijf worden genomen. Hiermee kan ons bedrijf onafhankelijk worden van fossiele energie en gaan we 1.500.000 m3 aardgas per jaar besparen. Dit staat gelijk aan het verbruik van het gas jaarverbruik van 1.000 huishoudens.

Daarnaast wordt er ook een ORC installatie achter de biomassaketel geplaatst. Dit is een gesloten circuit, die door door de afgifte van warmte vanuit de biomassaketel met water van 170 graden, een vloeistof opwarmt. Door deze vloeistof af te laten koelen naar 90 graden, kan er een turbine worden aangedreven welke elektriciteit opwekt. Door de combinatie van de biomassaketel en de ORC installatie kunnen we volledig zelf voorzienend worden in zowel onze warmte als elektravraag.

Voor deze investering is een apart vennootschap opgericht die de investering en exploitatie van de installatie gaat doen; Moerman Energie BV.

Het past perfect in de huidige tijdgeest om onafhankelijk te worden van aardgas. En het maakt ons bedrijf hiermee dus ook klaar voor de toekomst!

Zonnepanelen

In de zomer van 2023 worden er 500 zonnepanelen op de loods gelegd. Hiermee worden we ook in de zomer zelfvoorzienend qua elektra.

E-Boiler

Door de steeds grotere toename van met name wind en zonne-energie, match deze elektraproductie niet altijd met de vraag naar elektra. Op deze momenten is er vermogen nodig deze energie tijdelijk op te slaan.  Dit kan door middel van batterijen, maar ook door bijvoorbeeld de elektra om te zetten in warmte. Een E-Boiler, is een elektrische ketel die door middel van warmte spiralen elektra om zet in warmte wat opgeslagen zit in water.  We beschikken reeds over enkele grote warmtebuffer tanken. Dus we kunnen de warmte gebruiken op het moment dat we het nodig hebben.

Op deze manier kan het ‘overschot’ aan wind en zon energie, toch nuttig worden gebruikt.

Gas WKK

Daarnaast hebben we ook nog steeds onze gas WKK staan. Deze wordt op een soortgelijke manier gebruikt. Een gas-WKK is een grote gasmotor, waarvan het koelwater nuttig te gebruiken is in de kas. De gasmotor drijft ook een generator aan, welke in ons geval 1,75 mWe opwekt. Deze stroom kunnen we deels zelf gebruiken, maar wordt grotendeels teruggeleverd aan het net.

Doordat we onze WKK niet nodig hebben voor de warmtevoorziening staat deze dus bijna altijd uit, maar kunnen we op momenten van landelijke stroomtekorten de WKK aanzetten, en zorgen voor meer elektra aanbod. De momenten dat dit gebeurd zijn met name in de ochtend of avond, vaak in combinatie met weinig wind en zon. Of op de momenten dat er grote gas en/of kolencentrales op de grote piekvraag momenten op storing gaan.