header4

Energie

Wij werken zo energiezuinig mogelijk. We gebruiken onze energie zo efficiënt mogelijk. Reststromen zoals warmte en CO2 worden gebruikt voor de teelt. Daarnaast beschikken we over een Warmte Kracht Koppeling (WKK) die energie, warmte en CO2 opwekt. Deze heeft als brandstof aardgas.

Biomassaketel

biomassa installatieIn 2016 zijn we een onderzoek gestart naar de haalbaarheid om het bedrijf met een biomassaketel te gaan verwarmen. Na uitvoerig onderzoek is besloten het bedrijf verder te verduurzamen, en gaan we in 2018 een biomassaketel plaatsen. Deze zal per begin 2019 in bedrijf worden genomen. Hiermee kan ons bedrijf onafhankelijk worden van fossiele energie en gaan we 1.500.000 m3 aardgas per jaar besparen. Dit staat gelijk aan het verbruik van het gas jaarverbruik van 1.000 huishoudens.

Daarnaast wordt er ook een ORC installatie achter de biomassaketel geplaatst. Dit is een gesloten circuit, die door door de afgifte van warmte vanuit de biomassaketel met water van 170 graden, een vloeistof opwarmt. Door deze vloeistof af te laten koelen naar 90 graden, kan er een turbine worden aangedreven welke elektriciteit opwekt. Door de combinatie van de biomassaketel en de ORC installatie kunnen we volledig zelf voorzienend worden in zowel onze warmte als elektravraag.

Voor deze investering is een apart vennootschap opgericht die de investering en exploitatie van de installatie gaat doen; Moerman Energie BV.

Het past perfect in de huidige tijdgeest om onafhankelijk te worden van aardgas. En het maakt ons bedrijf hiermee dus ook klaar voor de toekomst!